Thursday, 9 June 2016

QQ的金瓜球(ondeh-ondeh)

这个食谱收藏了很久,最近整理食谱时才发现,正好家里有金瓜,就来试试看。

实在太简单了,一下子就做好了,最重要是很好吃!

金瓜ondeh-ondeh

椰糖        1 粒(切碎)
   
嫩夜丝    1 碗+少许盐拌均蒸10分钟

金瓜        150g(蒸熟,压烂)
糯米粉    150g
澄分        1 tbsp
水            约50g(我只用了20g,视金瓜的含水量而定)

做法:

1) 金瓜泥,糯米粉,澄粉在一个大碗里拌均,慢慢加入水搓成团,再分割成小粒状,搓圆,按入一小粒椰糖碎,重复做完为止。

2) 煮滚一锅水,把金瓜球放进滚水里,煮至一粒粒的金瓜球浮在水面上,捞出来过冷水,沥干再沾上椰丝,QQ的金瓜球就可以吃啦!整个过程都不用一小时。

No comments:

Post a Comment